Styret i Bærum Pistolklubb

Her finner du oversikt over styret i BPK, saksarkiv, innmelding av saker og informasjon om organiseringen av Bærum Pistolklubb.

Leder

Hans Kristian Bendixby
📧 leder@bpk.no

Nestleder

Tim Stavnsborg-Nordby
📧 nestleder@bpk.no

Sekretær

Emil Enevoldsen
📧 sekreter@bpk.no

Kasserer

Atle Bergsrud
📧 kasserer@bpk.no

Styremedlem

Andreas Hope
📧 styremedlem1@bpk.no

Styremedlem

Ove Horgen
📧 styremedlem2@bpk.no

Varamedlem

Ingrid Hervard
📧 varamedlem1@bpk.no

Varamedlem

Inger Skjold Bratli
📧 varamedlem2@bpk.no

Filer og arkiv

Innmelding av saker til styret

Styret i Bærum Pistolklubb har styremøter regelmessig igjennom hele året. Datoer for styremøter fremgår av klubbens kalender, eller du kan ta kontakt med leder eller sekretær for nærmere informasjon.

Saker til styremøte skal meldes inn skriftlig 2 uker før et styremøte. Saker som skal meldes inn til behandling sendes klubbens sekretær på sekreter@bpk.no

Innmeldt sak deles inn i: “Overskrift:”, “Forslagsstiller:”, “Bakgrunn:” og “Ønsket vedtak:”.

Organisering i Bærum Pistolklubb

Styrets oppgavefordeling

Styreleder
 • Økonomi/budsjett
 • Kontakt NIH/NSF/BIR
 • Våpensøknader/politiet
 • SU/LAP
 • Presse/media
 • Ansvarlig redaktør nettside
 • Årsberetning
 • Søknad om diverse midler
 • Våpenkjøp
 • Nøkler klubbhus/bom
Nestleder
 • Assistere leder
 • Klubbeffekter
 • Innkjøp innvendig forbruksmateriell
Sekretær
 • Medlemsarkiv – kontingenter
 • NSF registrering
 • Dokumentarkiv
 • Eiendelsliste
 • Klubbnytt
 • Innkalle/referat styremøter
 • Årsberetning
 • Post
Kasserer
 • Økonomi/regnskap
 • Bokføring i samsvar med Idrettens kontoplan
 • Ut/innbetalinger
 • Budsjettoppfølging
Styremedlem 1
Styremedlem 2
 • Premier
 • Naisføring
 • Hovedoppfølging arkiv
 • Klubb-Info
 • Oppfølging av styrelogg
Varamedlem 1
 • Assistere styremedlem
 • Kiosk Løvenskiold
Varamedlem 2
 • Assistere styremedlem

Andre verv

 • Banetreninger
 • Banestevner
 • Deltagelse i stevner
 • Arkivering resultater
 • Rekruttering bane
 • Terminlister
 • Treningssamlinger
 • Laguttak NM
 • Medaljestatistikk mesterskap
 • Felttreninger
 • Feltstevner
 • Deltagelse i stevner
 • Arkivering resultater
 • Rekruttering felt
 • Terminlister
 • Treningssamlinger
 • Laguttak NM
 • Medaljestatistikk mesterskap
 • Lufttreninger
 • Luftstevner
 • Deltagelse i stevner
 • Arkivering resultater
 • Rekruttering luft
 • Terminlister
 • Treningssamlinger
 • Luftvåpen/materiell
 • Nøkler Kolsås
 • Laguttak NM
 • Medaljestatistikk mesterskap
 • Rifletreninger
 • Riflestevner
 • Deltagelse i stevner
 • Arkivering resultater
 • Rekruttering
 • Terminlister
 • Treningssamlinger
 • Våpen/materiell
 • Medaljestatistikk mesterskap
 • Svartkruttrening
 • Svartkruttstevner
 • Deltagelse i stevner
 • Arkivering resultater
 • Rekruttering svartkrutt
 • Terminlister
 • Medlemslister NSU
 • Medaljestatistikk mesterskap
 • Registrere deltakere til sikkerhetskurs
 • Arrangere sikkerhetskurs
 • Eksterne/interne kurs
 • Føre oversikt over medlemmer med trener/dommer kurs
 • Våpen puss
 • Fører protokoll over æresmedlemmer og hederstegn.
 • Innkjøp og utdeling av:
  • Plakett/hederstegn
  • Æresmedlemskap
 • Drift og vedlikehold av klubbens IT tjenester (nettside, e-poster etc.)
 • Holde klubbens nettside oppdatert
 • Definere og følge opp retningslinjer for innhold på nettsiden
Skroll til toppen