Styret i Bærum Pistolklubb

Her finner du oversikt over styret i BPK, saksarkiv, innmelding av saker og informasjon om organiseringen av Bærum Pistolklubb.

Leder

Hans Kristian Bendixby
📧 leder@bpk.no

Nestleder

Tim Stavnsborg-Nordby
📧 nestleder@bpk.no

Sekretær

Kjetil Risåsen
📧 sekreter@bpk.no

Kasserer

Atle Bergsrud
📧 kasserer@bpk.no

Styremedlem

Inger Skjold Bratli
📧 styremedlem1@bpk.no

Styremedlem

Ove Horgen
📧 styremedlem2@bpk.no

Varamedlem

Ingrid Hervard
📧 varamedlem1@bpk.no

Varamedlem

Øyvind Mathisen
📧 varamedlem2@bpk.no

Innmelding av saker til styret

Styret i Bærum Pistolklubb har styremøter regelmessig igjennom hele året. Datoer for styremøter fremgår av klubbens kalender, eller du kan ta kontakt med leder eller sekretær for nærmere informasjon.

Saker til styremøte skal meldes inn skriftlig 2 uker før et styremøte. Saker som skal meldes inn til behandling sendes klubbens sekretær på sekreter@bpk.no

Mal skal brukes ved innmelding av saker kan du finne her:

Organisering i Bærum Pistolklubb

Lov for Bærum Pistolklubb

Skroll til toppen