Ordenskanslerens Protokoll

Hedersbevisninger i Bærum Pistolklubb

Tildeling av plakett/hederstegn

 1. Bærum Pistolklubbs plakett/hederstegn kan tildeles både medlemmer og andre personer. Det skal være en belønning for særlig fremragende ytelser for klubben eller skyttersaken. Livsvarig medlemskap/æresmedlemsskap kan kun tildeles klubbens medlemmer.
 2. Det kan utdeles flere hedersbevisninger pr. år, men det behøver ikke deles ut hvert år.
 3. Klubbstyret administrerer alt vedrørende hedersbevisninger og dets utdeling. På årsmøte velges en ordenskansler med vara, begge med funksjonstid på 4 år.
  • Ordenskansler fører protokoll vedrørende hedersbevisningens fremstilling, hvem det er tildelt, samt dato og begrunnelse for tildelingen. Protokollen underskrives av samtlige i henhold til pkt. E. Protokollen skal forøvrig til enhver tid gi opplysninger om beholdning av plaketter.
  • Ordenskansler oppbevarer til enhver tid protokollen og den eventuelle beholdningen av plaketter.
 4. Tildelingen av hedersbevisninger kan skje på styrets eget initiativ, eller skriftlig begrunnet innstilling fra minst 20 medlemmer. Etter behandling av en innstilling, skal styret beslutning foreligge skriftlig.
  • Tid og sted for utdeling bestemmes av styret, dog bør det hvis mulig legges til et årsmøte.
 5. Ved behandling av hedersbevisninger, innkalles styret og ordenskansler skriftlig med minst 7 dagers varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer/varamedlemmer, inkludert ordenskansler er tilstede. Hvis et av styrets medlemmer er innstilt, blir vedkommende ikke innkalt til møtet hvor hans/hennes sak skal avgjøres. Styret ansees i så fall beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer/varamedlemmer inkludert ordenskansler er tilstede. Det kreves ¾ flertall om tildelingen av hederstegn.

Følgende personer er tildelt livsvarig medlemsskap/æresmeldem

ÅrNavn
2021Morten Støen
2005Ragnar SagbakkenTildelt 3. februar 2005 under klubbens årsmøte
2002Ronny NilsenTildelt 26. oktober 2002 under klubbens 20 års fest
1997Thor RydénTildelt 1997 under klubbens 15 års fest
Anne GundersenTildelt 1997 under klubbens 15 års fest
1992Eilev Stuverud
1988Arne Hektoen
Christian Rømming
1986Steinar Aarnes
Sigurd Rosenvinge Kolderup Æres/ livsvarig medlemskap i BPK 21/1-1986

Følgende personer er tildelt livsvarig medlemsskap

ÅrNavn
1982Ulf SvenssonOverført fra Bærum Skytterlag 1982
Finn EriksenOverført fra Bærum Skytterlag 1982

Følgende personer er tildelt plakett/hederstegn

ÅrNavn
2022Lasse Hovd
2021Jan Henrik Eriksen
2018Bjørn HervardTildelt 26. februar 2018 under klubbens Årsmøte
2014Arne KvamTildelt 27. februar 2014 under klubbens Årsmøte
2012Ove HorgenTildelt 20. oktober 2012 under klubbens 30 års fest
2008Ove DahlTildelt 10. mars 2008 for lang og tro tjeneste
2002Else StuverudTildelt 26. oktober 2002 under klubbens 20 års fest
1993Bjørn Wischmann
Tore Strand
1992Jan Tore Hilstad

Andre Priser

Som eneste medlem i BPK ble Anne Gundersen i 2002 tildelt frivillighetsprisen av Akershus Idrettskrets.

Ordens­kansler

Thor Rydén

Vara ordens­kansler

Anne Gundersen

Skroll til toppen