Bli medlem

Pistolskyting er en flott hobby og idrett for menn og kvinner i alle aldre hvor du kan møte andre med samme interesse som en selv. Noen er med fordi de synes det er gøy å skyte på blink, mens andre liker å konkurrere med andre og seg selv. Pistolskyting er en idrett og hobby du kan ha hele livet.

Medlemsfordeler

Klubben dekker obligatoriske kontingent til Norges Skytterforbund og til Akershus skytterkrets. Dette må alle betale for å ha den nødvendige forbunds­tilknytningen for å ha lov til å eie våpen.

Fri trening på alle klubbens organiserte treninger hele året uten noen ekstra treningsavgift. Dette inkluderer alle klubbens grupper; luft, bane svartkrutt og felt, både på Løvenskiold og Kolsås.

Klubben dekker alle utgifter til skivemateriell og kjøper inn blinker som brukes til organisert trening på klubbens baner. Alt du trenger selv er skivelapper.

Fri bruk av klubbens baneanlegg på Løvenskioldbanen hele året. Her kan man skyte på et topp anlegg med med alle håndvåpenkalibre fra 22LR til 500 Smith & Wesson.

Klubben dekker alle utgifter til skivemateriell og kjøper inn blinker som kan brukes til trening på egen hånd på klubbens baner. Alt du trenger selv er skivelapper.

Fri tilgang til oppvarmet klubbhus hele året ved klubbens bane på Løvenskiold.

I klubbhuset kan man kjøpe brus, lage seg kaffe/te eller varme mat i mikrobølgeovn.

Priser

Priser for medlemsskap i 2024. Pris for 2025 besluttes på årsmøtet i februar 2025.

Hoved­medlem

kr 1.825,- år

Gjeste­medlem

Klubbkontingent: 1.300,-
Forbundskontingent: 0,-
Kretskontingent: 0,-
Totalt:

kr 1.300,- år

 • For medlem som har hovedmedlemskap i annen klubb
 • Inkluderer treningsavgifter og klubben holder skivemateriell
 • Fri bruk av klubbens baneanlegg på Kolsås og Løvenskioldbanen
 • Fri tilgang til klubbhus hele året ved klubbens bane på Løvenskiold

Husstands­medlem

Klubbkontingent: 650,-
Forbundskontingent: 450,-
Kretskontingent: 75,-
Totalt:

kr 1.175,- år

 • For medlem med samme bodsted som familiemedlem som er hovedmedlem
 • Inkluderer kontingent  til Norges Skytterforbund og til Akershus skytterkrets
 • Inkluderer treningsavgifter og klubben holder skivemateriell
 • Fri bruk av klubbens baneanlegg på Kolsås og Løvenskioldbanen
 • Fri tilgang til klubbhus hele året ved klubbens bane på Løvenskiold

Junior­medlem

Klubbkontingent: 650,-
Forbundskontingent: 0,-
Kretskontingent: 0,-
Totalt:

kr 650,- år

 • Til og med året medlemmet fyller 20
 • Inkluderer treningsavgifter og klubben holder skivemateriell
 • Fri bruk av klubbens baneanlegg på Kolsås og Løvenskioldbanen
 • Fri tilgang til klubbhus hele året ved klubbens bane på Løvenskiold

Bli støttemedlem

Ønsker du å støtte klubben?

Bærum Pistolklubb drives helt og holdent på frivillig basis av klubbens medlemmer. Klubben har ingen lønnede ansatte. Vi er helt avhengig av tilskudd, medlemskontigent og annen økonomisk støtte for å holde våre anlegg i stand for å gi våre medlemmer et godt tilbud.

Vær med å bidra og støtt klubben økonomisk. Bli støttemedlem!

Støttemedlem

kr 300,- år

 • For medlem som ønsker å støtte klubben økonomisk

Alle som ønsker å melde seg inn i klubben må fylle ut og sende inn et signert innmeldingsskjema. Du kan skrive ut innmeldingsskjemaet, signere og sende det til oss med vanlig post, eller sende en innskannet versjon til oss med e-post til sekreter@bpk.no.

Alle søkere som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke har fullført et nybegynner-/sikkerhetskurs i en annen pistolklubb, må gjennomføre et slikt kurs hos oss før det gis tillatelse til å benytte klubbens våpen og skytebaner. Det er anledning til å melde seg inn i klubben i påvente av kurs. Se egen side om våre nybegynnerkurs for mer informasjon og påmelding.

Hvis du har fullført et nybegynner-/sikkerhetskurs i en annen pistolklubb, så sender du dokumentasjon på dette sammen med søknaden din. Hvis du ikke kan dokumentere fullført kurs, vil ikke din medlemssøknad kunne godkjennes før du har gjennomført et nybegynner-/sikkerhetskurs hos oss eller i en annen pistolklubb tilsluttet Norges Skytterforbund.

Hvis du har våpenkort på ett eller flere sivile håndvåpen fra før har politiet på et tidligere tidspunkt godkjent at du har gjennomført et godkjent sikkerhetskurs og du kan søke om medlemskap.

Skroll til toppen