Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen 

PER-HENNING A.

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

17. mai 2021
 • 17. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

19. mai 2021
 • 19. mai 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

20. mai 2021
 • 20. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

24. mai 2021
 • 24. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

26. mai 2021
 • 26. mai 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

27. mai 2021
 • 27. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

31. mai 2021
 • 31. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

2. juni 2021
 • 2. juni 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

3. juni 2021
 • 3. juni 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

7. juni 2021
 • 7. juni 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

9. juni 2021
 • 9. juni 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

10. juni 2021
 • 10. juni 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

14. juni 2021
 • 14. juni 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

16. juni 2021
 • 16. juni 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

17. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

18. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

19. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

20. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

21. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

22. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 22. mai 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

23. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 23. mai 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

24. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

25. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

26. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

27. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

28. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

29. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 29. mai 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

30. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 30. mai 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

31. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

1. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

2. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

3. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

4. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

5. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 5. juni 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

6. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 6. juni 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

7. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

8. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

9. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

10. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

11. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

12. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 12. juni 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

13. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 13. juni 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

14. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

15. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

16. juni 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

Feltgruppen

 

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

22. mai 2021
 • 22. mai 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

23. mai 2021
 • 23. mai 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

29. mai 2021
 • 29. mai 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

30. mai 2021
 • 30. mai 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

5. juni 2021
 • 5. juni 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

6. juni 2021
 • 6. juni 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

12. juni 2021
 • 12. juni 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

13. juni 2021
 • 13. juni 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no
19. mai 2021
 • 19. mai 2021  16:00 - 18:00
  Svartkrutt Trening

26. mai 2021
 • 26. mai 2021  17:00 - 19:00
  Marietteserien Svartkrutt

2. juni 2021
 • 2. juni 2021  16:00 - 18:00
  Svartkrutt Trening

9. juni 2021
 • 9. juni 2021  17:00 - 19:00
  Marietteserien Svartkrutt

16. juni 2021
 • 16. juni 2021  16:00 - 18:00
  Svartkrutt Trening