Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen 

PER-HENNING A.

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

17. oktober 2021
 • 17. oktober 2021  12:00 - 15:00
  Luft: 60/40 - forhåndspåmelding

18. oktober 2021
 • 18. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

20. oktober 2021
 • 20. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Trening og NAIS

21. oktober 2021
 • 21. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Ungdomstrening

25. oktober 2021
 • 25. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

27. oktober 2021
 • 27. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Luftserien #4

28. oktober 2021
 • 28. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Ungdomstrening

 • 28. oktober 2021  21:00 - 29. oktober 2021  11:00
  Banen lånt ut: Bærum HV

29. oktober 2021
 • 28. oktober 2021  21:00 - 29. oktober 2021  11:00
  Banen lånt ut: Bærum HV

1. november 2021
 • 1. november 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

4. november 2021
 • 4. november 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Norma Ungdomscup

8. november 2021
 • 8. november 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

10. november 2021
 • 10. november 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

15. november 2021
 • 15. november 2021  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

19. oktober 2021
 • 19. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Trening Bane

26. oktober 2021
 • 26. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Trening Bane

2. november 2021
 • 2. november 2021  18:00 - 20:00
  Trening Bane

Feltgruppen

 

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

21. oktober 2021
 • 21. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Feltgruppa.

23. oktober 2021
 • 23. oktober 2021  09:00 - 13:00
  Klubbmesterskap Felt. Spesialpistol og Spesialrevolver.

28. oktober 2021
 • 28. oktober 2021  18:00 - 20:00
  Feltgruppa. 2. runde Vinterserien kl 1800 og kl 1900.

8. november 2021
 • 8. november 2021  19:00 - 21:30
  Militær- og Revolvercupen kl 1800 og kl 1900

11. november 2021
 • 11. november 2021  18:00 - 20:00
  Feltgruppa. 3. runde Vinterserien kl 1800 og kl 1900.

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 16. oktober 2021 til 16. november 2021.