Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.De nyeste reglene for skyting finner du på Norges Skytterforbund sin nettside

Luftgruppen 

PER-HENNING A.

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

Ingenting fra 4. juli 2022 til 4. august 2022.

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

Ingenting fra 4. juli 2022 til 4. august 2022.

Feltgruppen

 

Sigurd Larsen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

7. juli 2022
 • 7. juli 2022  18:00 - 19:00
  (Felt-gruppa har sommerferie)

14. juli 2022
 • 14. juli 2022  18:00 - 19:00
  (Felt-gruppa har sommerferie)

21. juli 2022
 • 21. juli 2022  18:00 - 19:00
  (Felt-gruppa har sommerferie)

28. juli 2022
 • 28. juli 2022  18:00 - 19:00
  (Felt-gruppa har sommerferie)

4. august 2022
 • 4. august 2022  18:00 - 19:00
  (Felt-gruppa har sommerferie)

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 4. juli 2022 til 4. august 2022.