Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.De nyeste reglene for skyting finner du på Norges Skytterforbund sin nettside

Luftgruppen 

PER-HENNING A.

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

4. desember 2022
 • 4. desember 2022  10:00 - 14:00
  Luft 60/40 + Sprint m. klubbmesterskap

5. desember 2022
 • 5. desember 2022  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

6. desember 2022
 • 6. desember 2022  18:00 - 21:00
  Klubbmesterskap Rifle

8. desember 2022
 • 8. desember 2022  18:00 - 20:00
  Luft: Ungdom juleavslutning

12. desember 2022
 • 12. desember 2022  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

14. desember 2022
 • 14. desember 2022  18:00 - 20:00
  Luft: Juleavslutning

19. desember 2022
 • 19. desember 2022  18:30 - 20:00
  Luft: Trening

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

Ingenting fra 3. desember 2022 til 3. januar 2023.

Feltgruppen

 

Sigurd Larsen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

8. desember 2022
 • 8. desember 2022  18:00 - 21:00
  Rservert feltgruppa

15. desember 2022
 • 15. desember 2022  17:00 - 18:00
  Fra ca kl 1700: lapskaus 10,- kroner

 • 15. desember 2022  17:30 - 21:00
  Vinterserien kl 1800 og kl 1900

22. desember 2022
 • 22. desember 2022  18:00 - 21:00
  Rservert feltgruppa

29. desember 2022
 • 29. desember 2022  18:00 - 21:00
  Reservert feltgruppa

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 3. desember 2022 til 3. januar 2023.