Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen 

PER-HENNING A.

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

Ingenting fra 31. juli 2021 til 31. august 2021.

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

7. august 2021
 • 7. august 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

21. august 2021
 • 21. august 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

28. august 2021
 • 28. august 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

Feltgruppen

 

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

7. august 2021
 • 7. august 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

21. august 2021
 • 21. august 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

28. august 2021
 • 28. august 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no
11. august 2021
 • 11. august 2021  16:00 - 19:00
  Svartkruttrening

18. august 2021
 • 18. august 2021  16:30 - 18:30
  Marietteserien

25. august 2021
 • 25. august 2021  16:00 - 19:00
  Svartkrutt trening