Bærum Pistolklubbs historie i grove trekk

Hovedsakelig forfattet av Thor Rydén og Anne Gundersen

Se også:

Det var den 7. desember 1982 at Bærum Pistolklubb ble stiftet. I 1977 var det noen herrer i Bærums Skytterlag som hadde lyst til å skyte med håndvåpen og danne en pistolgruppe i klubben. Denne gruppen ble ledet av Steinar Aarnes, Christian Rømming og Finn Erichsen.

Det hadde vært pistolskyttere i Bærum Skytterlag før dette også, men de hadde ikke en egen gruppe. Fremover mot 1982 levde rifle og pistol gruppene i fordragelighet, men etter hvert var det krefter som jobbet for å danne en egen pistolklubb. Dette ble som alle vet også gjort.

1982 – 1989

Det har ikke vært mulig å finne navnelisten på alle de 21 som skrev på søknadspapirene, men den formelle søknaden om å bli opptatt som klubb i NIH, ble underskrevet av Arne Hektoen som formann og Anne Gundersen som sekretær. Det første styret i Bærum Pistolklubb ble ikke valgt, men plukket ut av de som var aktive i pistolgruppen i Bærums Skytterlag.

På en ekstraordinær generalforsamling i pistolgruppen i Bærums Skytterlag den 11. januar 1983, ble det vedtatt at pistolgruppen i Bærum Skytterlag kollektivt skulle overføres til Bærum Pistolklubb. Dette ble også vedtatt på den ordinære generalforsamlingen i Bærum skytterlag 11. februar 1983. Vedtaket ble gjort med et overveldende flertall. Dato for den formelle overførsel ble satt til 18. februar 1983.

Første styret i det nye Bærum Pistolklubb ble valgt på generalforsamlingen 15. april 1983:

  • Formann: Arne Hektoen
  • Sekretær: Anne Gundersen
  • Kasserer: Eilev Stuverud
  • Styremedlem: Christian Rømming og Sigurd Kolderup
  • Varamedlem: Lasse Glessing og Thor Rydén

Ved utgangen av 1983 var det 208 medlemmer. Dette har økt i årenes løp og stabilisert seg på ca 460 medlemmer.

I 1984 ble det opprettet 3 grupper i klubben: Feltgruppe med Ville Aarseth som oppmann, Svartkruttgruppe med Walter Wold som oppmann og metallsilhuettgruppe med Liv Randi Heggås og Lawson Vallery som oppmenn.

Klubben fikk sine første norgesmestere i 1985, Liv Randi Heggås, Lawson Vallery og Kjell Aamo i metallsilhuett.

1986 ble et år med store løft for klubben. Vi arrangerte det første EM i metallsilhuett. Det var over 300 starter og ble holdt på 300 meters banen på Løvenskiold. Klubben fikk 3 europamestere, Liv Randi Heggås, Jan Danielsen og Kjell Aamo. Vi var også dette året medarrangør av NM i svartkruttskyting sammen med OKTS, CSS og OSS.

I 1986 ble Steinar Aarnes, Christian Rømming og Sigurd Kolderup utnevnt til æresmedlemmer.

I den håndskrevne Styreprotokollen fra styremøtet 12.januar 1987 står følgende kuriosa: «Styret mener at ungdom under 15 år bør henvises til en klubb som har luftpistol på programmet, og at de bør starte med luftvåpen. Så lenge vi ikke har muligheten til trening med luftvåpen i Bærum Pk, skal vi i prinsippet ikke ta inn medlemmer til opplæring under 15 år.»

I 1987 fikk klubben sin første norgesmester i et NSF program. Anne Gundersen vant NM gull i feltpistol kvinner på Ørlandet. Dette året fikk vi også vår første norgesmester i Svartkrutt, Rolf Solhaug. Samme året gikk Arne Hektoen av som formann og ble tildelt æresmedlemskap. Thor Rydén ble valgt til ny formann.

Helt fra tiden i Bærums Skytterlag var et av målene å få et fast tilholdssted og en egen bane. Det fikk vi i 1988, da vi ble tatt inn i det gode selskap på Løvenskiold. Nye kontrakter ble skrevet, og BPK fikk leie en seksjon av pistolbanen. Samtidig ble Samarbeidsutvalget for Pistolbanene dannet, med BPK som en av medlemmene. De andre var og er OPK, OSS og NOP.

Klubbens første NSF trenere ble utdannet i 1988. Anne Gundersen, Haakon Lind, Ragnar Sagbakken og Thor Rydén.

1988 ble et hektisk år på stevnefronten. Vi måtte ta mesteparten av EM i metall silhuett, da forbundet, NMF, ikke maktet dette alene. Vi hadde feltstevnet Astra Cup med 230 deltagere, dette stevnet hadde vi i flere år med forskjellige navn, Beretta Cup, Bærum Cup. Mørkefelten ble prøvet, hele 100 deltagere i mørket i november.

Akershus Skytterkrets ble dannet i 1988, og vi måtte forlate Oslo Skytterkrets for å gå inn i den nye kretsen. Samme år hadde vi våre første nybegynnerkurs, 3 stk med til sammen 45 deltagere.

Klubben ble moderne i 1989, da kjøpte vi vår første PC.

Litt Luftskyting: BPK startet luftgruppe i 1989 med Ragnar Sagbakken som oppmann på luftbanen på Norges idrettshøgskole hvor vi leide 5 standplasser på onsdager. Vi hadde da ikke våpen til utlån og delte banen med OPK.

I 1991 fikk vi leie 10 luft-baner på NIH på torsdager.

I 1992 fikk vi tilskudd av kommunen til innkjøp av 3 luftpistoler til klubben.

Fra 1993 flyttet luftgruppa til Rykkinn på Vestre Bærums salongskytterlags bane.

Dette ble også noe trangt etter hvert som aktiviteten økte, og også VBS signaliserte at vi burde finne ny bane. Bærums Skytterlag hadde etablert 10meter luftbane under Kolsås senter 1982 og hadde ledig kapasitet. Så vi trakk tilbake under vingene til BSL avd NSF fra januar 2010. Kolsås utviklet seg etter hvert en av Norges beste luftpistolbaner, og antall skyttere tidoblet seg på 10 år sammen med at noen av Norges beste skyttere ble medlemmer hos oss. Fra rundt 2010 var CO2våpen historie og trykkluftvåpen enerådende.

1990 – 1999

Uvissheten om Løvenskiold banens eksistens gjorde at spørsmålet om nytt klubbhus hadde ligget på is en stund. I august 1990 bestemte Bærum Kommune seg for ikke å bygge ut området rundt Løvenskiold banen, og vi kunne sette i gang planene om nytt hus. Eilev Stuverud gikk av som kasserer i 1991 og fikk æresmedlemskap for lang og tro tjeneste. Lørdag 5 september 1992 ble det nye klubbhuset offisielt åpnet etter en kjempeinnsats av mange personer.

Gjennom hele 90 tallet har tendensen i klubben vært at flere og flere medlemmer har deltatt i NM, KM og andre approberte stevner. Klubbens medlemmer har de siste årene begynt å forsyne seg av medaljene og lagdiplomene i norgesmesterskapene, særlig har veteranlaget 55 år gjort det veldig bra.

På klubbens 15 års jubileumsfest ble Anne Gundersen og Thor Rydén utnevnt til æresmedlemmer. I 1997 ble klubben enda mere moderne, klubben fikk da sin egen hjemmeside på nettet som en av de første pistolklubbene i Norge. Skrevet og driftet i et format ingen greide å overta etter Ronny Nilsen (Livsvarig æresmedlemskap tildelt 2002).

I 2005 sto nytt standplasshus ferdig på Løvenskiold, drevet frem av en gruppe under ledelse av Bjørn Hervard. En høytidelig formann Anne Gundersen klippet snoren.

2012 ble 20 Megalink elektronikkskiver tatt i bruk, budsjett over en mill.

Vi skjøt inne på NIH til 2015 da banen der ble stengt, men hadde lenge ønsket et bedre egnet sted i Bærum.

BPK har søkt Bærum kommune med jevne mellomrom om mulighetene for 25 m innendørsbane, første gang fra styremøte 5.9.1983: Arne Hektoen ( daværende formann ) sender brev til Park og idrett vedr. bane på Rud/Hauger.

Så den 4.2 1985: Brev til Fellesrådet om banebehov. Med kopi til NSF.

6.4.1987: Ny henvisning til Fellesrådet vedr banebehov ( Brev fra Arne Hektoen ).

I mai 1987: Arne H. og Thor R. var på møte i Fellesrådet sammen andre skyteklubber i kommunen på Jordbru. Vi skriver i styreprotokollen i møte fra 25. juni 1987: « Mye tyder på at kommunen vil støtte skyting. P.A. Trulsrud setter opp en prioriteningsliste over ønsker, hvor innendørsbane for pistolskyting står øverst».

Etter dette har BPK sett på nær 25 potensielle prosjekter hvor egen hall på Skui og fjellhall på Hamang har vært de heteste. Prosessen går videre og håpet lever.

I Bærum Pistolklubb har det i alle år vært viktig at det skal være plass til alle typer skyttere. Man skal få lov til å skyte på det nivået man ønsker, om det er som konkurranseskytter eller som rekreasjonsskytter.

Vi har store utfordringer i vente, både som klubb og som skyttere.

Skroll til toppen