Aktivitetslogg

Aktivitetsloggen under er et hjelpemiddel som er laget for at skytteren skal kunne dokumentere at myndighetenes krav og pålegg er oppfylt fra skytterens side. All organisert trening og konkurranse med pistol (inkl. luftpistol) og revolver som er på programmet til de av landets skytterforbund som den enkelte skytter er tilknyttet kan registreres.

Skroll til toppen