Startsiden

BANE-NM 2021

BANE-NM 2021

Bærum pistolklubb arrangerer Bane-NM 2021 på Løvenskioldbanen i Bærum.

På grunn av koronasituasjonen er arrangementet flyttet til 3. – 5. september 2021. Antall øvelser er redusert, og det vil bli konkurrert i alle offisielle NM-klasser i Finpistol og Silhuettpistol.

Påmeldingsfrist 1. august.

For mer info, gå til www.banenm2021.no

Klubbhuset er utleid uke 5–10 og 16–24

Klubbhuset er utleid uke 5–10 og 16–24

Klubbhuset på Løvenskioldbanen er leid ut til politiet alle virkedager klokken 0800–1600 i uke 5–10 og uke 16–24. Erfaringsmessig vil banen og klubbhuset likevel være ledig fra cirka klokken 1400.

Vennlig hilsen styret

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Her finner dere sakspapirene til Bærum pistolklubbs årsmøte, som holdes som et skriftlig årsmøte i tiden 9. mars kl. 0800 til 15. mars kl. 2000.

Et skriftlig årsmøte er en nødløsning i en tid hvor det er vanskelig å møtes fysisk. Møteformen egner seg kun til møter hvor det ikke skal behandles kontroversielle saker, noe styret mener er tilfellet for årets møte. Styret ser det likevel som viktig at så mange som mulig deltar i møtet. Dette gjøres ved å avgi stemme pr. e-post. Se innledningen på s. 2 samt forretningsorden som dere finner i Pkt. 7 på samme side. 

Ved et skriftlig årsmøte regnes de som avgir stemme pr. e-post som deltagere i møtet. Det er derfor et sterkt ønske fra styret om at så mange som mulig avgir stemme. Det er mulig å stemme for eller imot enkeltforslag, eller man kan stemme for (eller imot) samtlige forslag samlet. Dette gjøres i så fall ved at man sender en e-post med tekst “Jeg stemmer for (eller imot) samtlige forslag og saker som fremkommer i saksdokumentene”. 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det ved et skriftlig årsmøte ikke er anledning til å fremme alternative kandidater under valget. Dersom noen insisterer på å fremme alternativ kandidat til et verv, eller en eller flere kandidater skulle få flere stemmer “imot” enn “for”, vil møtet måtte avlyses og utsettes til vi kan avholde et ordinært møte.

Styret presiserer at det er viktig å avgi stemme selv om du er enig i alle forslag og saker. Hvis ikke, vil du ikke bli regnet som deltagende i møtet.

Dersom du har spørsmål, kan disse rettes til post@bpk.no.Stemme avgis til post@bpk.no i tidsrommet 9. mars kl. 0800 til 15. mars kl. 2000.

Hilsen

Morten Støen

leder i BPK

Skytebanen åpner igjen

Skytebanen åpner igjen

Skytterforbundet meddeler at følgende regler gjelder for skytebanen på Løvenskiold. Reglene gjelder fra og med i dag og inntil annen beskjed kommer.

1.  Stevner er ikke tillatt

2.  Det kan trenes med inntil10 skyttere per bane, forutsatt at det holdes en avstand på minimum 1m.

3.  Kravet til avstand gjelder også på fellesområder, parkeringsplasser etc.

4.  Klubbene/leietakerne er ansvarlig for å følge opp at kravet om maks antall, avstand etc. overholdes.

5.    Det skal værehåndsprit/antibac lett tilgjengelig på alle baner.     

Det kan komme nye regler allerede etter at Formannskapet i kommunen har avholdtmøte fredag 18. desember.

Pakkeskytingen på torsdager er dermed avlyst. Styret ber om at klubbhuset brukes i minst mulig grad og at alle vasker etter seg dersom huset må brukes.

Vennlig hilsen styret i BPK

Avlysninger i november

Avlysninger i november

Feltgruppas Vinterserierunde, som skulle vært arrangert torsdag 5. november, og klubbmesterskapet i militærfelt og revolverfelt, som skulle gått lørdag 7. november, avlyses på grunn av den økende koronasmitten i samfunnet.

Bærum pistolklubb vil komme tilbake med ytterligere informasjon om aktiviteten på Løvenskiold og Kolsås etter hvert som nye anbefalinger fra helsemyndighetene foreligger.

Hilsen

Morten Støen
Leder Bærum PK

Ord fra leder: Til alle medlemmer

Ord fra leder: Til alle medlemmer

De nye retningslinjene som myndighetene kom med i går, gir ikke grunn til å endre vår virksomhet.

Alle idrettsarrangementer er nå avlyst frem til 15.juni. Dette betyr at alle våre terminfestede aktiviteter frem til den datoen avlyses. Det samme gjelder organisert treningsaktivitet på våre baner frem til annen beskjed gis. Det er altså anledning til «uorganisert egentrening» på Løvenskioldbanen etter den generelle retningslinjene som gis på «infoside om koronavirus» på skyting.no. Disse retningslinjene SKAL følges.

Når det gjelder luftbanen på Kolsås, velger vi fremdeles å holde den stengt.

Siden påskens helligdager står for døren, minner jeg om følgende skytefrie dager på Løvenskioldbanen

Skjærtorsdag
Langfredag
Første påskedag
Andre påskedag

Som sagt, det blir ikke igangsatt organisert trening som normalt etter påske. Vi kommer tilbake med informasjon når vi vet noe mer om dette.

Hilsen
Morten Støen
Leder Bærum PK
lf: 91727031
leder@bpk.no

Kalender

22. januar 2022
 • 22. januar 2022  09:00 - 14:00
  Fri trening. Vi skyter på papp.

 • 22. januar 2022  12:00 - 14:00
  Luftpistolstevne 40/60

23. januar 2022
 • 23. januar 2022  08:00 - 22:00
  Løvenskioldbanen stengt for skyting på søndager

 • 23. januar 2022  19:00 - 21:00
  Luftpistolstevne 40/60

24. januar 2022
 • 24. januar 2022  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

26. januar 2022
 • 26. januar 2022  11:00 - 13:00
  Luft: Trening

 • 26. januar 2022  18:00 - 20:00
  Luft: Trening

27. januar 2022
 • 27. januar 2022  18:00 - 20:00
  Luft: Ungdomstrening

 • 27. januar 2022  18:00 - 20:00
  Feltgruppa. Fri trening.