Spørsmål og svar

Hvordan blir jeg medlem i BPK?

Fyll ut klubbens innmeldingsskjema og send dette til klubben på e-post eller i vanlig post.

Du finner innmeldingsskjema, og du kan lese mer om å bli medlem her: Bli medlem

Jeg må ha vedlegg fra klubben til min våpensøknad, hvordan får jeg den?

Politiet krever at det leveres et vedlegg fra klubben sammen med våpensøknaden til Politiet. Vedlegget skal bekrefte at du er medlem av klubben og at du er aktiv skytter.

For at klubben skal signere skjema er det viktig at du kan vise til aktivitet.

Du finner skjema her: Vedlegg våpensøknad

Du fyller selv ut første del av skjema, og klubben fyller ut resten.

Det er kun klubbens leder som signerer dette skjema på vegne av klubben. Ta kontakt med leder enten på banen eller på e-post (leder(at)bpk.no).

Jeg ønsker tilgang til klubbhuset, kan medlemmer få egen nøkkel?

Alle medlemmer kan betale kr. 200,- for en nøkkelbrikke til klubbhuset. Nøkkelen programmeres før den er brukbar. Dette gjøres vanligvis lørdag etter at du har fått den. Hvis du mister nøkkelen så må du gi beskjed, slik at den kan slettes fra systemet. Opplåsing av hoveddør skjer ved at den nye nøkkelen holdes opp mot øvre høyre del av kode-tastaturet. En grønn lampe lyser, og et klikk i døren så er den åpen. Den forblir da åpen i 10 sekunder. Ved utmelding vil nøkkelbrikken bli deaktivert.