Klubbens aktiviteter

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftskyting

Baneskyting

Feltskyting

Svartkrutt

Oppmenn

Oppmenn i Bærum Pistolklubb

Ove H

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

Lasse Hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

Jonas Lunde

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no