Hedersbevisninger i Bærum Pistolklubb

 

Livsvarig medlemskap/æresmedlem

Plakett/hederstegn

A. Bærum Pistolklubbs plakett/hederstegn kan tildeles både medlemmer og andre personer. Det skal være en belønning for særlig fremragende ytelser for klubben eller skyttersaken. Livsvarig medlemskap/æresmedlemsskap kan kun tildeles klubbens medlemmer.

B. Det kan utdeles flere hedersbevisninger pr. år, men det behøver ikke deles ut hvert år.

C. Klubbstyret administrerer alt vedrørende hedersbevisninger og dets utdeling. På årsmøte velges en ordenskansler med vara, begge med funksjonstid på 4 år.

a. Ordenskansler fører protokoll vedrørende hedersbevisningens fremstilling, hvem det er tildelt, samt dato og begrunnelse for tildelingen. Protokollen underskrives av samtlige i henhold til pkt. E. Protokollen skal forøvrig til enhver tid gi opplysninger om beholdning av plaketter.

b. Ordenskansler oppbevarer til enhver tid protokollen og den eventuelle beholdningen av plaketter.

D. Tildelingen av hedersbevisninger kan skje på styrets eget initiativ, eller skriftlig begrunnet innstilling fra minst 20 medlemmer. Etter behandling av en innstilling, skal styret beslutning foreligge skriftlig.

a. Tid og sted for utdeling bestemmes av styret, dog bør det hvis mulig legges til et årsmøte.

E. Ved behandling av hedersbevisninger, innkalles styret og ordenskansler skriftlig med minst 7 dagers varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer/varamedlemmer, inkludert ordenskansler er tilstede. Hvis et av styrets medlemmer er innstilt, blir vedkommende ikke innkalt til møtet hvor hans/hennes sak skal avgjøres. Styret ansees i så fall beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer/varamedlemmer inkludert ordenskansler er tilstede. Det kreves ¾ flertall om tildelingen av hederstegn.

Andre priser

Som eneste medlem i BPK ble Anne Gundersen i 2002 tildelt frivillighetsprisen av Akershus Idrettskrets

Følgende personer er tildelt livsvarig medlemsskap/æresmedlem

År Navn
2005 Ragnar Sagbakken Tildelt 3. februar 2005 under klubbens årsmøte
2002 Ronny Nilsen Tildelt 26. oktober 2002 under klubbens 20 års fest
1997 Thor Rydén Tildelt 1997 under klubbens 15 års fest
Anne Gundersen Tildelt 1997 under klubbens 15 års fest
1992 Eilev Stuverud
1988 Arne Hektoen
1986 Steinar Aarnes
1988 Christian Rømming
1986 Sigurd Rosenvinge Kolderup Æres/ livsvarig medlemskap i BPK 21/1-1986

Livsvarig medlemsskap

År Navn
1982 Ulf Svensson Overført fra Bærum Skytterlag 1982
Finn Eriksen Overført fra Bærum Skytterlag 1982

Følgende personer er tildelt plakett/hederstegn

År Navn
2018 Bjørn Harvard Tildelt 26. februar 2018 under klubbens Årsmøte
2014 Arne Kvam Tildelt 27. februar 2014 under klubbens Årsmøte
2012 Ove Horgen Tildelt 20. oktober 2012 under klubbens 30 års fest
2008 Ove Dahl Tildelt 10. mars 2008 for lang og tro tjeneste
2002 Else Stuverud Tildelt 26. oktober 2002 under klubbens 20 års fest
1993 Bjørn Wischmann
Tore Strand
1992 Jan Tore Hilstad
Thor Rydén

Ordenskansler

Anne Gundersen

Vara ordenskansler