Styret

Styret i Bærum Pistolklubb

HANS KRISTIAN B.

Styreleder
E-post: leder(at)bpk.no

tIM S-N.

Nestleder
E-post: nestleder(at)bpk.no

Kjetil R.

Sekretær
E-post: sekreter(at)bpk.no

Atle B.

Kasserer
E-post: kasserer(at)bpk.no

Inger S.B.

Styremedlem
E-post: styremedlem1(at)bpk.no

Ove H.

Styremedlem
E-post: styremedlem2(at)bpk.no

INGRID H.

Varamedlem 1
E-post: varamedlem1(at)bpk.no

ØYVIND M. 

Varamedlem 2
E-post: varamedlem2(at)bpk.no

Styrereferat

Årsmøter og referat

Innmelding av saker til styret

Styret i Bærum Pistolklubb har styremøter regelmessig igjennom hele året. Datoer for styremøter fremgår av klubbens kalender, eller du kan ta kontakt med leder eller sekretær for nærmere informasjon.

Saker til styremøte skal meldes inn skriflig 2 uker før et styremøte. Saker som skal meldes inn til behandling sendes klubbens sekretær på sekreter(at)bpk.no.

Mal skal brukes ved innmelding av saker kan du finne her:

Organisering i Bærum Pistolklubb

Lov for Bærum Pistolklubb