Gjestemedlem Juniormedlem Husstandsmedlem Hovedmedlem
  For medlem som har hovedmedlems-skap i annen klubb For medlem under 21 år For personer med samme bosted som familiemedlem som er hovedmedlem For personer som har klubben som sin hovedklubb
Fri tilgang på klubbens organiserte treninger, inkludert skivemateriell Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Fritt lån av klubbens våpen på organiserte treninger Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Fri bruk av klubbens baneanlegg på Løvenskioldbanen utenfor organiserte treninger Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Fri bruk av klubbens skivemateriell utenfor organiserte treninger (tilgang skivebod parkeringsplass) Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Fri tilgang til klubbhus hele året ved klubbens bane på Løvenskiold Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Fri bruk av klubbens elektroniske skiver (krever opplæring og godkjenning)   Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Forbundstilknytning (kontingent til Norges Skytterforbund og Akershus Skytterkrets)   Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Skyter for Bærum Pistolklubb i stevner og mesterskap   Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Stemmeberettiget på klubbens åsmøte (fra fylte 15 år) Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg
Kan velges inn i klubbens styre eller som tillitsvalgt (fra fylte 15 år) Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image001-2.jpg

Note: Unntak fra denne oversikten kan gis av klubbens leder.