Hei!

Vedlagt følger sakspapirer til årsmøtet, som holdes som et skriftlig årsmøte i tiden tirsdag 22/2-2022 kl. 0800 til mandag 28/2-2022 kl. 2000.

Et skriftlig årsmøte er en nødløsning i en tid hvor det er vanskelig å møtes fysisk. Styremøtevedtaket vårt om å gjøre det sånn også i år, ble gjort før vi enda en gang akkurat åpnet for normal omgang og uten hensyn til risiko for smitte.

Møteformen egner seg kun til møter hvor det ikke skal behandles kontroversielle saker, noe styret mener er tilfellet for årets møte. Styret ser det likevel som viktig at så mange som mulig deltar i møtet. Dette gjøres ved å avgi stemme pr. e-post. Se innledningen på s. 2 samt forretningsorden som dere finner i Pkt. 7 på samme side.

Ved et skriftlig årsmøte regnes de som avgir stemme pr. e-post som deltagere i møtet. Det er derfor et sterkt ønske fra styret om at så mange som mulig avgir stemme. Det er mulig å stemme for eller i mot enkeltforslag, eller man kan stemme for (eller imot) samtlige forslag samlet. Dette gjøres i så fall ved at man sender en e-post med tekst “Jeg stemmer for (eller imot) samtlige forslag og saker som fremkommer i saksdokumentene”.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det ved et skriftlig årsmøte ikke er anledning til å fremme alternative kandidater under valget. Dersom noen insisterer på å fremme alternativ kandidat til et verv, eller en eller flere kandidater skulle få flere stemmer “i mot” enn “for”, vil møtet måtte avlyses og utsettes til vi kan avholde et ordinært møte.

Styret presiserer at det er viktig å avgi stemme selv om du er enig i alle forslag og saker. Hvis ikke, vil du ikke bli regnet som deltagende i møtet.

Du kan avgi din stemme i tidsrommet tirsdag 22/2-2022 kl. 0800 til mandag 28/2-2022 kl. 2000.

Dersom du har spørsmål, kan disse rettes til post@bpk.no.

Stemme avgis til post@bpk.no i tidsrommet tirsdag 22/2-2022 kl. 0800til mandag 28/2-2022 kl. 2000.

Hilsen

Hans Kristian Bendixby

Leder BPK

Last ned sakspapirene ved å klikke på teksten eller «Last ned»-knappen nedenfor: