Skytterforbundet meddeler at følgende regler gjelder for skytebanen på Løvenskiold. Reglene gjelder fra og med i dag og inntil annen beskjed kommer.

1.  Stevner er ikke tillatt

2.  Det kan trenes med inntil10 skyttere per bane, forutsatt at det holdes en avstand på minimum 1m.

3.  Kravet til avstand gjelder også på fellesområder, parkeringsplasser etc.

4.  Klubbene/leietakerne er ansvarlig for å følge opp at kravet om maks antall, avstand etc. overholdes.

5.    Det skal værehåndsprit/antibac lett tilgjengelig på alle baner.     

Det kan komme nye regler allerede etter at Formannskapet i kommunen har avholdtmøte fredag 18. desember.

Pakkeskytingen på torsdager er dermed avlyst. Styret ber om at klubbhuset brukes i minst mulig grad og at alle vasker etter seg dersom huset må brukes.

Vennlig hilsen styret i BPK