Feltgruppas Vinterserierunde, som skulle vært arrangert torsdag 5. november, og klubbmesterskapet i militærfelt og revolverfelt, som skulle gått lørdag 7. november, avlyses på grunn av den økende koronasmitten i samfunnet.

Bærum pistolklubb vil komme tilbake med ytterligere informasjon om aktiviteten på Løvenskiold og Kolsås etter hvert som nye anbefalinger fra helsemyndighetene foreligger.

Hilsen

Morten Støen
Leder Bærum PK