Fra og med 26. mai 2020 letter restriksjonene, og Bærum pistolklubb begynner igjen å låne ut våpen til sine medlemmer. God trening!