Til alle medlemmer

Etter at Norges idrettsforbund ba Helsedirektoratet om avklaringer ang. idrettsaktivitet, har det i dag kommet nye regler fra Skytterforbundet.

Reglene innebærer at det fra torsdag 2. april kl. 1300 igjen er anledning til å drive trening på skytebaner som eies av NSF-klubber. Men, som Idrettspresidenten uttalte på TV tidligere i dag, er det ikke snakk om noe “frislipp” av aktivitet, man må fremdeles ta helsemyndighetenes koronaregler på alvor.

For BPKs vedkommende betyr dette at Løvenskioldbanen fra torsdag kl. 1300 åpnes for egentrening, med de begresninger som ligger i helsemyndighetenes anbefalinger. Følgende refereres fra e-post mottatt fra Norges skytterforbund i dag:

***

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer.

(Reglene vil kunne bli justert når NIF offentliggjør de generelle reglene).

Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.

  1. Konkurranser/stevner er forbudt
  2. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen  tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
  3. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
  4. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.
  5. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting
  6. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Med vennlig hilsen/Best regards

Norges Skytterforbund/The Norwegian Shooting Association

Arild Groven

Generalsekretær/Secretary General

***

Styret forventer og forlanger at medlemmene følger disse reglene.

Når det gjelder luftbanen på Kolsås, velger vi å fremdeles holde den stengt. Grunnen til dette er at det er så trangt på standplassen at foreskreven avstand ikke er mulig å overholde, samt at fellespunkter for flaskefylling, kjøleskap, utlånsvåpen m.v. gjør det vanskelig eller umulig å overholde korona-reglene.

Inntil nye retningslinjer gis etter påske, er vår organiserte aktivitet fremdeles avlyst, og når treningen kan settes i gang over påske er pr. i dag uklart. Det vil gis nærmere beskjed når vi vet mer over påske.

Når det gjelder NM Felt, som etter planen skal avholdes på Oppdal i juli, er det fremdeles uklart om dette blir noe av. Jeg har tett kontakt med stevneledelsen der, og avgjørelse om avlysning eller ikke vil bli tatt 16. april. Alternativt er det planlagt et redusert mesterskap i september, men detaljer rundt dette er uklare. Vi får vente og se.

Jeg benytter anledningen til å ønske alle BPK’ere god påske, og håper vi kan sette i gang vår aktivitet så snart som mulig etter påsken.

Hilsen

Morten Støen
Leder Bærum PK
Tlf.: 91722031
Epost: leder@bpk.no