Som følge av nedbøren de siste dagene oppheves skyteforbudet på banen. Det åpnes dermed igjen for egentrening. Det kan fortsatt være veldig tørt enkelte steder og det bes om å være påpasselig og vurdere situasjonen i tiden fremover.

Det anmodes til å følge anbefalingene til brannvesenet:

  • Ammunisjonen som benyttes skal ikke kunne avgi gnist i møte med stein eller andre flater.
  • Det skal være vann tilgjengelig for hurtig å kunne gjøre en slokkeinnsats i området rundt vollene/skyteskivene.
  • Instruktører og deltagere må være bevisstgjort den store skogbrannfaren. Bevisstgjøring omkring tiltak må gis deltagerne ved oppmøte.
  • Vollene skal overvåkes i 1 time i etterkant av at siste skudd er avfyrt.
  • Brannvesenet varsles umiddelbart på tlf 110 ved eventuell antennelse av vegetasjon.
  • Ved stevner o.l. bes det spesielt tas hensyn til røyking og annen aktivitet som kan forårsake skogbrann.