Bjørn Harvard ble på årsmøte 26. februar 2018 tildelt klubbens hederstegn.

Bjørn har vært medlem i Bærum pistolklubb siden 1993. I disse årene har han innehatt en rekke verv i klubben. Han har blant annet hatt verv som ordenskansler 2001- 2004, medlem av valgkomite 2000 – 2004, utdanningskontakt 2006 – 2008 og sekretær 2010 – 2011 i tillegg til flere år som premieansvarlig under årsmøtet.

Da klubben etablerte nytt baneanlegg var Bjørn sterkt delaktig i rollen som formann i byggekomiteen.

Som utøver har Bjørn deltatt i både luft-, bane- og feltskyting i alle år, og har profilert både seg selv og klubben på en fordelaktig måte. De senere årene er det nok mest fra luftbanen på Kolsås at Bjørn har satt spor etter seg, blant annet med dommeransvar ved omkring 100 stevner.

Bjørn har på denne måten gjort en innsats for klubben som langt overgår det som normalt kan forventes av et medlem. Han vil derfor være en verdig mottaker av klubbens hederstegn/plakett.