Sakspapirer med årsmelding er nå tilgjengelig og kan lastes ned her: Årsmøte 2018

ÅRSMØTE i Bærum Pistolklubb
Mandag 26. februar 2018
Kl. 1830 i Klubbhuset på Løvenskiold

Dagsorden:
1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede
2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmeldingen for 2017
5. Behandle regnskapet for 2017
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette kontingent for 2018
8. Behandle budsjett for 2018
9. Valg

På årsmøtet blir det også premieutdeling fra Klubbmesterskapene og Seriekonkurransene