Kjære medlem,

Vi er kommet et godt stykke i forarbeidet med etablering av ny innebane på Skui med blant annet:

• Vi har kommet til enighet med Jutul IL om kjøp av deres gamle klubbhus
• Vi har allerede fått tildelt ca. 3,5 mill. i kommunal støtte
• Prosjektet vårt er blant de topp tre prioriterte i kommunens rullerende anleggsplan, noe som gir grunnlag for tildeling av tippemidler

Vi er derfor nå klare for å gå inn i neste fase av prosjektet.

Vi har etablert følgende arbeidsgrupper:

• Finansiering (Finansieringsplan og økonomi, tippemidler)
• Teknisk (Kontakt med arkitekt/byggleder, plan og gjennomføring av bygg, søknadsprosess kommune)
• Klubbhus (Forhandling med Jutul om kjøp av klubbhus)

Jeg inviterer til medlemsmøte førstkommende onsdag, den 15. nov. kl 19-20 på klubbhuset.

Målsetningen for møtet vil være:

• Informasjon rundt prosjektet
• Hvor langt er vi kommet, og hva gjenstår
• Etablere arbeidsgrupper med deltakere for videre arbeid

Dette er et prosjekt jeg virkelig har tro på, og vi er nærmere enn noen gang en egen innebane.