Trening torsdag 4. mai
Det blir ingen felttrening torsdag, fordi banen er leid bort til dynamisk stevne.

Påmelding til NM Felt og Spesialfelt
(NB: Gjelder kun for medlemmer av Bærum pistolklubb)

Påmelding til NM Felt, som avholdes på Løvenskioldbanen 12.-15. juli, sendes felt@bpk.no. Du må sende navn, fødselsdato, personID og hvilke øvelser du skal skyte. Frist 1. juni.

Påmelding til NM Spesialfelt, som arrangeres i Mysen 24.-25. juni, må gjøres individuelt. Gå inn på terminlisten (http://www.skyting.no/konkurranse/terminliste/terminliste-pistol/), søk opp NM Spesialfelt og følg prosedyren for påmelding. Frist er 4. juni.
NB: Velg «Jeg betaler selv». Startkontingenten vil bli refundert senere på grunnlag av resultatlistene.