Igjennom klubbens spørreundersøkelse i 2015 kom det frem at klubbens medlemmer ønsker flere kurs, tema-kvelder og andre sosiale aktiviteter. Som tiltak har vi nå satt opp en årlig aktivitetsplan for slike aktiviteter. 

Ikke alle aktiviteter er ferdig planlagt og har derfor ikke en dato ennå. Dette vil komme så snart som mulig.

Aktivitetsplanen vil bli oppdatert under årets løp her.

Måned Dato Aktivitet Beskrivelse
April 1.4 – 2.4 Feltskytterkurs Kurs for nye feltskyttere
April 8.4 – 10.4 Sikkerhetskurs
April 25.4 Standplasslederkurs Bane-gruppen
April 22.4 – 24.4 Sikkerhetskurs
Sept. 9.9 – 11.9 Feltkurs Kurs for nye feltskyttere
Sept. 16.9 – 19.9 Sikkerhetskurs
Okt. 16.10 Høstdugnad
Okt. Førstehjelpskurs
Nov./Des. Medlemsmøte
Des. 20.12 Pakkeskyting Juleavslutning – Løvenskiold
Des. Juleavslutning Juleavslutning – Kolsås