Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant våre medlemmer i oktober 2015. Det var god oppslutning og mange gode tilbakemeldinger. Basert på dette resultatet har klubben satt opp en rekke tiltak for å imøtekomme medlemmenes ønsker. 

Resultatet og oppsummering fra spørreundersøkelsen finner du her: Spørreundersøkelse 2015 – Oppsummering