Årsmøte for Bærum Pistolklubb avholdes mandag 29. februar 2016 kl. 1830 i klubbhuset på Løvenskiold. Sakspapirene kan lastes ned her: BPK – Årsmøte 2016. Disse er også tilgjengelige på klubbhuset.

Dagsorden:

  1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede
  2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsberetning for 2015
  5. Behandle regnskapet for 2015
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Fastsette kontingent for 2016
  8. Behandle budsjett for 2016
  9. Valg

På årsmøtet blir det også premieutdeling fra Klubbmesterskapene og Seriekonkurransene.

Det vil i tillegg bli trekning av vinner i forbindelse med klubbens spørreundersøkelse i oktober, hvor vinneren får fri klubbkontingent for ett år.