Klubben har som kjent mistet sitt innendørstilbud vinterstid for banegruppen. Vi jobber videre med å finne erstatning for dette, men som tidligere informert er dette et omfattende arbeid og vil ta tid. Vi må derfor innstille oss på at banegruppens treninger på tirsdager vil foregå utendørs på Løvenskiold.Vi ser at kulden fører til at det er mindre oppmøte enn normalt, i tillegg til at vi regner med at is og snø vil medføre begrensninger på bruk av el-skivene og svinganlegget.

Vi gjør derfor følgende tilpassninger på banegruppebs tirsdagstreninger frem til påske:

  • Vi fortsetter videre med vintertreningene men kutter ut lag 2 frem til påske. Det vil fortsatt være mulig å trene etter lag 1 er ferdig for de som ønsker det, men dette skjer uorganisert. Det vil si det vil være organisert trening kun 18:00 – 19:30 på tirsdager..
  • Seriepokalen 2015 gjennomføres også i desember som planlagt. Denne er planlagt 15.desember. Det vil da kun være ett lag, kl 18:00.
  • Seriepokalen 2016 tar en pause og starter ikke opp før etter påske. Grunnen til dette er at hverken svinganlegg eller el-skiver trolig kan benyttes.

Jeg vil avslutningsvis minne alle om luftgruppens treninger innendørs på Kolsås. Dette er et utmerket tilbud til de av dere som ønsker å trene innendørs i gode og varme lokaler.