Det ble vedtatt på klubbens styremøte 11. mars å endre rutinene med innbetaling av depositum for medlemmer som ønsker nøkkelbrikke til klubbhuset. Frem til nå har alle som ønsker tilgang til klubbhuset betalt inn kr. 200 i depositum for nøkkelbrikke, som skulle bli tilbakebetalt ved tilbakelevering.

Styret har besluttet å ta bort ordningen med depositum for nøkkelbrikkene. Fra 11. mars må medlemmer som ønsker nøkkel til klubbhuset betale kr. 200 for brikken. Dette beløpet vi da ikke bli tilbakebetalt ved tilbakelevering av brikken.

Medlemmer som har innbetalt depositum for 11. mars vil ha mulighet å levere inn brikken og få tilbakebetalt sitt depositum frem til 31.12.2015. Etter denne tidsfristen omgjøres innbetalt depositum til betaling.