Styret i Bærum Pistolklubb ønsker å invitere alle klubbens medlemmer til et felles medlemsmøte.

Vi ønsker en uformell og trivelig ettermiddag hvor styret kan informere om hva som skjer i klubben og få gode tilbakemeldinger fra medlemmer på hva vi jobber med. Vi ønsker også høre hvilke behov og ønsker medlemmene har.

Som kjent jobber styret med å finne nye innendørsfasiliteter som erstatning for NIH. Vi ønsker blant annet å gi en orientering om jobben som er gjort mot Hamang-anlegget i Sandvika og veien videre her.

Vi må holde alle mulighetene åpne, og akkurat nå ser det ut som bane-gruppen må fortsette sine tirsdags-treninger utendørs på Løvenskiold kommende vinter. Styret har sett på muligheter for å etablere varme på standplass. Dette er også et tema vi ønsker å få medlemmenes tilbakemelding på.

Tidspunkt: 13. Oktober 2015 kl. 18:00
Sted: Klubbhuset på Løvenskiold

Saksliste:

– Velkommen
– Informasjon fra styret
– Diskusjon
– Oppsummering

Det vil bli enkel servering med kaffe og noe å bite i.

Vi håper de aller fleste vil ha mulighet til å møte. Her har du som medlem mulighet til å si din mening og påvirke hva som skjer og hvordan vi jobber videre i klubben.