Informasjon til Fripistolskyttere og andre brukere av 50m-banen på Løvenskiold

De elektroniske skivene er stengt for bruk uten betalingskort. De gamle kortene som noen tidligere har brukt er inaktivert og må aktiveres på nytt.

De som ønsker nye kort og aktivering av gamle kort tar kontakt med Jan Erik Karlsen, tlf 907 33 801, gm.jek@frisurf.no Nytt kort koster kr 50,- og det legges til med ønsket antall skudd à kr 0,25.

Eks. nytt kort med 1000 skudd til kr 300,- + kr 10,- for porto hvis det ønskes sendt pr post