Ved innmelding av saker til behandling i klubbens styremøte, benyttes denne malen.

Saker til behandling i styremøtet sendes til klubbens sekretær. E-post til sekretær er: sekreter(at)bpk.no.