Vedlagt resultater fra stevneuken 30. juni – 4. juli 2014 på Løvenskiold.

Resultat: