Klubbmesterskapene i militærfelt og revolverfelt ble avviklet i dag, lagt inn i det approberte stevnet som Oslo pistolklubb arrangerte på Løvenskioldbanen med assistense fra bl.a. standplassmannskaper fra Bærum PK.

 

Jeg vil rette en stor takk til de fra BPK som stilte opp som standplassledere i dag, samt Anders C-J og de andre som jobbet til langt på kveld i går for å rigge løypa og forberede stevnet.

Oppmøtet i dag var gledelig stort, med 16 deltagere i militærpistol og 15 i revolver. De samme tallene i fjor var hhv. 8 og 6, og økningen gjenspeiler den store aktiviteten vi ser i feltgruppa om dagen.

Gledelig er det også at flere av våre forholdsvis ferske feltskyttere leverer høyst respektable resultater.

Vedlagte resultater er uoffisielle inntil de legges ut på NSFs resultatsider, men vi tar sjansen på å gratulere Arne Kvam som klubbmester i militærpistol og Morten Støen som klubbmester i revolver.

Resultater vedlagt.

 

Result BPK spesialrevolver 2014: