Vedlagt resultater fra stevnenr 1402024 – Fin-/grovpistol på Løvenskiold 12.05.2014.

Resultater: