Det er fra i dag av innført skyteforbud på søndager på Løvenskioldbanen. 

Terminfestede stevner vil være unntatt dette forbudet.