Dagens vinterfeltstevne gikk i flott marsvær og med 52 starter, det meste vi har hatt denne sesongen!

Takk til alle som møtte opp og en spesiell takk til dommere og kioskmannskap! 

Avlysning

Fordi det innføres skyteforbud søndager fra og med 1. april, AVLYSES vinterfeltstevnet som skulle vært arrangert søndag 6. april. Selv om stevnet strengt tatt kunne vært arrangert innenfor avtalen fordi det er terminfestet, har vi funnet at det ville kunne virke unødvendig provserende å arrangere skyting allerede den første søndagen etter at forbudet trer i kraft.

Vi beklager dette. 

Resultater vedlagt.

Resultat for hver runde: