Vedlagt følger resultater fra spesialfeltstevne 28. desember 2013.

Da er årets siste arrangement fra feltgruppas side gjennomført. Takker alle for oppmøtet, samt Thorleif og Dag for utmerket vaffelsteking og Paul og David for ditto dømming.

Resultater: