Vi ønsker å effektiviserer utsendelse av informasjon til kubbens medlemmer ved bruk av e-post. Det er derfor viktig at du som medlem sørger for at klubben har din riktige e-post adresse i medlemsregisteret. Vi ser i dag at det er mange e-post adresser som ikke er gyldige.

Oppdatering av e-post adresse, adresseforandring, inn- og utmelding varsles til sekretæren: sekreter@bpk.no