Det er viktig for deg som medlem å sørge for å melde adresseforandring til klubben. Faktura for medlemskontigen blir sendt ut til medlemmenes registrerte adresse i klubbens medlemsregister.

Vi ser ved mange tilfeller at disse kommer i retur da medlemmet ikke har informert om adresseforandring.

Jeg ønsker å presisere at det medlemmene sitt ansvar å sikre at klubben har den riktige adressen, og at de får betalt medlemskontigent i tide.

Det er viktig å være klar over at gyldig medlemskap må innehas for å tilfredstille våpenforskriften. Ved manglende betaling bortfaller retten til å bruke klubbens fasiliteter og delta på treninger.

Adresseforandring, inn- og utmelding varsles til sekretæren: sekreter@bpk.no