Da har siste utgave av Klubbinfo (2013) kommet. Deet  vil bli lagt ut noen trykkede eksemplarer i klubbhuset, ellers finner du den elektronisk her.

 Tidligere utgaver: