Torsdag ble Årsmøte i Bærum Pistolklubb gjennomført med veldig godt oppmøte av mange av klubbens medlemmer. Dagsorden ble gjennomført ryddig og raskt. Takket være godt arbeid fra valgkomiteen ble nytt styre enstemmig valgt.

Vi takker avtroppende leder Morten Støen for tid og arbeid han har lagt ned de siste 2 år som leder av klubben, og med det har skapt et godt grunnlag for videre drift. I tillegg må vi rette stor takk til avtroppende sekretær Anne Mette Sæteren, i tillegg til avtroppende varamedlemmer Anders Condrup-Jensen og Øyvind Mathisen.

Klubbens nye styre for 2013 er:

Funksjon

Navn

Leder

Erik Wehler

Nestleder

Morgan Bunes

Sekretær

Kjetil Risåsen

Kasserer

Grete Sørum

Styremedlem

Arne Kvam

Styremedlem

Jon Berger

Varamedlem

Geir Øye

Varamedlem

Per Eivind Måreid