Vi følger opp suksessen fra i fjor, og innbyr til vinterfeltstevnener på BPKs bane på Løvenskioldbanen annen hver søndag, med start søndag 20. januar 2013.

Datoer:

  • Søndag 20. januar 2013
  • Søndag 3. februar 2013
  • Søndag 17. februar 2013
  • Søndag 3. mars 2013
  • Søndag 17. mars 2013
  • Søndag 7. april 2013

Start kl. 1100 hver gang.

Det skytes i våpengruppene militær, revolver og finpistol. Maksimum to starter pr. skytter. I tillegg kjøres det Magnum-lag til slutt hvis det er tid.

Startkontingent er kr. 50,- pr. start. Ingen premiering.

Det skytes 6 standplasser á 6 skudd (5 for Magnum), til sammen 36 (30) skudd pr. runde. Alle skiver har innersoner. Det telles 2 p for innersone, 1 p for yttersone og 1 p for truffet figur. Ved poenglikhet vinner den med mest poeng på siste standplass, deretter nest siste osv.

 

Morten Støen
Feltoppmann