Seriepokalen går fra 1.januar til 31. desember. Premieutdeling foregår på årsmøtet. Alle medlemmer av Bærum Pistolklubb kan delta. Det settes opp en vandrepokal for senior, en for junior og en for damer.
Det skal ikke kreves startkontingent. Det kan skytes med pistol eller revolver i kaliber .22. Våpen skal være standard ISSF-godkjente.

Programmet består av:

5 prøveskudd, skytetid 5 min. mot presisjonsskive.
3 serier presisjon 5 skudd mot presisjonsskive. Skytetid 5 minutter.
3 serier 5 skudd mot int. presisjonsskive. Skytetid 20 sekunder pr. serie.
5 prøveskudd mot duellskive, i henhold til reglene for duellskyting.
3 serier duell 5 skudd pr. serie mot duellskive.
3 serier 5 skudd mot duellskive. Skytetid’ 8 sekunder pr. serie.
Totalt 12 serier. 60 skudd. Max 600 poeng pr. runde.

Poengsum noteres for hver skytter i hver runde, men det er kun de 3 beste resultatene som teller sammenlagt i konkurransen. Det kan bare skytes 1 tellende runde hver gang.

Pokalene er evigvandrende. Vinnerens navn og årstall graveres på pokalene. Når det ikke er plass til flere navn, tilbakeføres pokalene til klubben og plasseres i Klubbhuset. Nye pokaler settes opp.
Pokalen skal leveres styret i desember til gravering.
Ved poenglikhet teller: Høyeste runderesultat, deretter høyeste resultat i presisjon, deretter 20 sek., duell og 8 sekunder i høyeste runderesultat. Ved fortsatt poenglikhet skytes det om 3 runder presisjon til vinner er kåret.
Styret står for gjennomføringen, og eventuelle forandringer i disse statutter.