Dette er Bærum Pistolklubbs eget skyteprogram, og arrangeres 5 ganger per år. Medlemmer som skyter for andre klubber i åpne stevner kan ikke være med å konkurrere, men kan delta utenfor konkurranse.

Program for militærpistol og revolver

Skytestilling: Stående 45 grader v/ ild
Antall skudd: 6 pr. runde
Skive: Internasjonal silhuettskive
Våpen: Som for militærpistol jfr. NSFs reglement for Feltpistol
Som for revolver jfr. NSFs reglement for Feltpistol.

Ammunisjon:

Som for militærpistol og revolver jfr. NSFs reglement for Feltpistol
   
Skyteprogram  
   
Stående beste hånd: 4 serier á 6 skudd / Tid: 20 sek
Stående fri: 4 serier á 6 skudd / Tid: 12 sek
Skyteavstand: 25 meter

 – Ingen prøveskudd.
– Funksjoneringsfeil og klikk belastes skytteren.
– Vanlig ildordre som i feltskyting.
– Skudd etter stans blir trukket med 10 poeng pr. skudd.
– Skudd som blir avfyrt mellom klar og ild trekkes det ikke for.
– Ved lik poengsum rangeres den som har beste runderesultat.
Ved fortsatt likhet, nest beste runderesultat osv., til vinneren er kåret.
– Det arrangeres minst 5 skytinger pr. år, hvorav de 3 beste teller.
– Skytterne betaler kr. 15,- pr. start, og de tre beste premieres ved årsmøte.
Vinneren får et napp i vandrepokalene for hhv. Militær-Cupen og Revolver Cupen.
– Medlemmer som skyter for andre klubber i åpne stevner kan ikke være med å
konkurrere i Militær-og Revolver-Cupen, men kan delta utenfor konkurranse