Følgende program skytes som klubbmesterskap i Bærum Pistolklubb:

Luftpistol
Standard
VM fin
VM grov
Hurtig fin
Finfelt
Grovfelt
Militærfelt
Revolverfelt
Svartkrutt

Statutter for klubbmesterskapene

Klubbmesterskap og klubbkonkurranser arrangeres kun på de oppsatte datoer og klokkeslett. Klubben ved styret kan flytte disse hvis det er teknisk umulig å få de gjennomført (defekte baner, værforhold som går på sikkethet osv.). I disse tillfeller skal ny dato/klokkeslett opplyses i god tid på klubbens nettsider og ved oppslag på skytebanene.

Medlemmer som skyter for andre klubber i åpne stevner skal ikke registreres i resultatene for klubbmesterkapene. Men de kan delta i skytingen som en vanlig trening.

Deltagelse i alle klubbmesterskap koster 25,- pr. start.

Luftpistol

Det skytes i følgende klasser:

Åpen klasse junior og senior skyter 60 skudd.
Dameklasse junior og senior skyter 40 skudd.
Ungdomsklassene: T.o.m. 12 år (Sittende /m to hånd støtte), 13-14 år (Sittende /m en hånd støtte), 15-16 år (Stående en hånd uten støtte)
Juniorklasse er t.o.m. 20 år.
Veteranklasser 40 skudd: Fylte 50, 60 og 70 år ( men bare en klasse internt i BPK: Fylte 55 år).
Junior og veteraner kan etter eget valg skyte i åpen klasse.

Standard

Det skytes i følgende klasser:

Juniorklasse f.o.m. 15 år t.o.m. 20 år.
Veteranklasse f.o.m. 55 år.
Åpen klasse senior.
Dameklasse
Junior, kvinner og veteraner kan etter eget valg skyte i åpen klasse senior.

VM fin

Det skytes i følgende klasser:

Juniorklasse f.o.m. 15 år t.o.m. 20 år.
Veteranklasse f.o.m. 55 år.
Åpen klasse senior.
Dameklasse
Junior, kvinner og veteraner kan etter eget valg skyte i åpen klasse senior.

VM grov

Det skytes i en åpen klasse.

Hurtig fin

Det skytes i følgende klasser:

Juniorklasse f.o.m. 15 år t.o.m. 20 år.
Veteranklasse f.o.m. 55 år.
Åpen klasse senior.
Dameklasse
Junior, kvinner og veteraner kan etter eget valg skyte i åpen klasse senior.

Finfelt

Det skytes i følgende klasser:

Juniorklasse f.o.m. 15 år t.o.m. 20 år.
Veteranklasse f.o.m. 55 år.
Åpen klasse senior.
Dameklasse
Junior, kvinner og veteraner kan etter eget valg skyte i åpen klasse senior.

Grovfelt

Det skytes i en åpen klasse.

Militærfelt

Det skytes i en åpen klasse.

Revolverfelt

Det skytes i en åpen klasse.

Svartkrutt

Det skytes 13 skudds-program i en åpen klasse.