Kriteriene for å erverve pistol eller revolver er at man må være over 21 år, ha vært aktivt medlem av en pistolklubb i minst 6 måneder og fått opplæring i sikkerhetsregler og skyting. Her får du informasjonen du trenger for å søke politiet om ervervstillatelse på våpen som medlem i Bærum Pistolklubb.

Kriterier for erverv av våpen

Kriteriene for å erverve pistol eller revolver er at man må være over 21 år, ha vært aktivt medlem av en pistolklubb i minst 6 måneder og fått opplæring i sikkerhetsregler og skyting.

I Bærum Pistolklubb må nybegynnere ha deltatt i klubbaktiviteter minimum 12 ganger før vi anbefaler den første våpensøknaden. Politidirektoratet har i Rundskriv 2009/009 av 1. juli 2009 fastsatt krav til aktivitet for å inneha våpen, og koblet aktiviteten opp mot hvor mange våpen man kan inneha. Du er selv ansvarlig for at du tilfredsstiller disse kravene og du må selv kunne dokumentere dette med en treningslogg eller resultatlister fra åpne stevner, BPK-stevner eller klubbmesterskap.

Våpenskap

Våpenloven setter krav til FG-godkjent våpenskap for alle våpeneiere, så du kan like godt kjøpe et slik skap med det samme. Hvis du har plass, så anbefaler vi å kjøpe et stort skap. Våpenskap er jo også egnet til oppbevaring av andre verdifulle gjenstander enn våpen, så ekstra plass kan komme godt med. Det er også mulig å kjøpe brannsikre bokser som kan plasseres inne i våpenskapet. Da kan du beskytte ting både mot innbrudd og brann.

Fremgangsmåte ved søknad

Når du tilfredsstiller alle kravene over, kan du søke om ervervstillatelse på våpen. Den komplette oppskriften følger her:

1. Fyll ut klubbens skjema om våpensøknad og lever det til klubbens leder som vil fylle ut det som trengs fra klubben og signere og stemple skjemaet. Det utfylte skjemaet skal legges ved søknaden til politiet. Saksbehandlingen vil da ta kortere tid siden politiet slipper å kontakte klubben for bekreftelse. Du finner dette skjemaet i klubbhuset, eller du kan laste det ned og skrive det ut selv her: Vedlegg søknad.

2. Førstegangssøkere må legge ved kopi av kursbeviset med 12 uttfylte fremmøter når de leverer skjemaet til leder for signering.

3. Skaff deg startkort fra det forbundet som organiserer skytingen du skal bruke våpenet til (NSF, NSU eller NMF). Startkort får du hos klubbens sekretær. Ta en kopi av startkortet som du legger ved søknaden til politiet.

4. Fyll ut politiets søknadskjema. Dette hentes hos politiet eller hos en våpenforhandler.

5. Er du førstegamgssøker, vil du antagelig bli avkrevd kopi av kvittering for kjøp av godkjent våpenskap. Husk derfor å ta vare på denne kvitteringen.

6. Legg eventuelt ved kopi av resultatlister fra stevner, klubbkonkurranser og aktivitetslogger for å dokumentere aktivitet. Hvis du er førstegangssøker, kan du også legge ved kopi av kursbeviset med 12 utfyllt fremmøter som dokumentasjon på aktivitet.

7. Send alle papirene over til ditt lokale våpenkontor, eller lever det personlig slik at du med en gang kan få kontrollert at politiet har alt de trenger for å behandle søknaden.

Deretter er det bare å vente tålmodig på at ervervstillatelsen fra politiet kommer i posten.