Tabellen under viser hvordan et treffbildene kan se ut når skytteren gjør en skytefeil.

Av: Ronny A. Nilsen

Skyttere som skyter med venstre hånd vil få et skytebildet som er speilvent av det som er i tabellen under.

Skytebildet Feil begått av skyter Skytebildet Feil begått av skyter

Møter skuddet med håndbaken.

Tommelfeil.

Tommelfingeren presser for hardt mot våpnet.

Avtrekk med hele hånden. Variabelt grep.

Ser ikke på siktet.

Klassisk napp. Pekefinger for langt inne. Skjev bevegelse.
Redd for rekyl og trekker seg. Slipper avtrekker for tidlig. Demper rekylen ved å trekke våpnet ned.

Håndledd.

Siktefeil (korn/skur) og/eller svak hånd/arm. Gjennomfører ikke.

Tar for raskt ned.

Stillingsfeil. Pekevinkel/fotstilling. Møter rekylen i avtrekket