En skytejournal eller dagbok er nyttig å ha for å kunne se om man blir en bedre eller dårligere skytter over tid. Det gjør det også mulig å se over tid hva man er god på og hva man bør trene mere på. Dessuten er det gøy og kunne gå tilbake og se hvordan man har gjort det på stevner og trening tidligere.

Denne siden inneholder det du trenger for å lage deg din egen skytejournal. Filene er på PDF format og er laget slik at hvis du skriver de ut dobbeltsidig på på A4-format så vil du kunne brette arkene i to og lage huller med en hullmaskin og sette det hele inn i en A5 perm. Deretter er det bare å skrive ut flere ark etthvert som man trenger det.

Resultatkortene brukes for å føre inn resultater mens du skyter.

Det er ikke laget noen statistikkside for feltskyting da løypene er ulike fra gang til gang, og poengsummene er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Dersom du ikke fører en separat aktivitetslogg, bør du få skyteleder, stevneansvarlig, treningsansvarlig (eller andre ansvarlige) til å signere journalen etter trening/stevne.

Politidirektoratet har nemlig i ajourføring av samlerundskriv G-126/92 24. april 2002 fastsatt krav om aktivitet for å inneha våpen, og koblet aktiviteten opp mot hvor mange våpen man kan inneha.