Kornet skal ligge midt i skuret med like mye luft på hver side av kornet. Høyden på kornet og skuret skal være den samme.

Av: Anne Gundersen

Skiven skal fortone seg uklar, mens kornet skal være skarpt!

Siktemiddelet skal ligge under det svarte på skiven. Dette kalles å sikte «rullende». Sikteområdet bør ligge i femmer- eller sekserringen under svarten. Baksiktet justeres slik at skuddet treffer tieren.

Det beste er å holde begge øyne åpne, men hvis dette er vanskelig bør man dekke til det ene øyet med en hvit lapp. Hvis man kniper igjen det ene øyet strammes musklene i ansiktet, og dessuten vil pupillen på sikteøyet utvide seg. Dette vil igjen påvirke dybdeskarpheten.

Kornet i gal posisjon.

Siktemidler er i feil posisjon i forhold til siktepunkt.

Husk alltid å ha fokus på kornet FØR, UNDER og ETTER avfyringen!