En normal pustesyklus tar som regel 4-5 sekunder. Den består av ca. 1.5 sekunder innpust, ca. 1.5-2 sekunder utpust og ca. 1 sekunds pause. I den korte pausen er indre organer og kroppsdeler avspent, i ro og best egnet for skyting.

Av: Anne Gundersen

Denne pausen blir ved sikting of avfyring forlenget til ca. 6-10 skunder.

Normal pustesyklus

Pustesyklus ved skyting.

Maskimal tid til sikting og avfyring etter siste inn/utpust er ca. 6-10 sekunder, så hold ikke pusten for lenge. Det er viktig at pusten flyter jevnt og at en ikke sikter så lenge at det oppstår oksygenmangel i lungene. Hvis så er tillfelle vil en hurtig merke:

– Konsentrasjonssvikt
– Dårligere syn
– Koordinasjonsproblemer

Før en hever våpnet tas noen dypere inn/ut åndedrag enn normalt.
Hev våpnet samtidig med at en puster inn.
Slipp nå så mye luft ut at trykket i lungene og i rommet er omtrent likt.
Avgi skuddet, slipp resten av luften ut og pust normalt.