Riktig grep gir maksimal kontroll over våpenet og setter skytteren istand til å foreta avtrekk samtidig med at det korrekte siktebildet opprettholdes. 

Av: Anne Gundersen

– Våpnet plasseres godt inne i hånden.
– Tommelen og lillefinger skal ikke klemme rundt skjeftet.
– Klem rundt skjeftet med langfinger og ringfinger og press våpnet inn i hånden. Avtrekksfinger skal ligge parallelt med pistoløpet.
– Plassér midten av pekefingerens ytterste ledd på avtrekkeren.
– Øvrige deler av pekefingeren skal ikke berøre skjeftet.
– Grepet skal være fast, men ikke krampaktig.
– Grepet skal være likt fra skudd til skudd.

Riktig grep gir korrekt siktebilde umiddelbart etter skuddløsning uten spesielle justeringer fra skytterens side. Styrken i grepet må være tilstrekkelig for å forhindre at våpnet glir eller at grepet må endres under skyting. Stor spredning ved presisjonsskyting kan være forårsaket av at grepet er for krampaktig, prøv å løsne litt på grepsstyrken og se om det hjelper.

Grepets styrke må holdes konstant fra skudd til skudd.
Variasjon i grepsstyrken medfører garantert større spredning i skuddbildet. I avfyringsfasen vil enhver forandring i grepsstyrken ha negativ innflytelse på siktebildet.
Grepet skal være behagelig, selv etter langvarig skyting. Er det ubehagelig fører det til krampe og muskeltretthet.

For mye kraft i lillefingeren fører til at munningen senkes og man får lave skudd på skiven. For hardt press på ytterste tommelfingerledd medfører at skuddet forskyves i sideretning.

Ta tørravtrekk med riktig grep og hold hele tiden et skarpt øye med kornet. Beveger dette seg i avtrekksøyeblikket, må avtrekksfingerens posisjon justeres. Fortsett tørrtreningen til avtrekket kan gjennomføres uten at kornet beveger seg.

Ved festing av grepet:
Ikke korriger med hodet eller håndledd for å finne riktig siktebildet, men vri våpnet inne i hånden med leding hånd i ønsket retning.